Home

TEXELSE

ORTHOPEDAGOGISCHE

PRAKTIJK

Drs. Keetie Klop - Droogleever Fortuyn is orthopedagoog en verbonden aan de Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO).

 

Bij TOP kunt u (met uw kind/leerling) terecht voor:

 

· gedragsproblemen, bijvoorbeeld agressiviteit

· stemmings- en angststoornissen, bijvoorbeeld faalangst/ scheidingsangst

· problematiek op het gebied van assertiviteit, bijvoorbeeld het kind kan niet voor zichzelf opkomen

· emotionele problemen, bijvoorbeeld scheiding ouders

· psychosomatische problematiek, bijvoorbeeld hartkloppingen of buikpijn

· opvoedingsondersteuning aan ouders/verzorgers bijvoorbeeld: “hoe ga ik om met de woedeaanvallen van mijn kind”?

· psycho-educatie docent, bijvoorbeeld: “Hoe kan ik een leerling met een autisme spectrum stoornis in de klas begeleiden"?