INDIVIDUELE BEHANDELING

TEXELSE

ORTHOPEDAGOGISCHE

PRAKTIJK

INDIVIDUELE BEHANDELING

 Wat is een individuele behandeling?

Soms loopt een kind vast in zijn ontwikkeling.  Als ouder/ leerkracht is

het lastig het kind te bereiken/ de juiste handvatten te bieden. 

Tijdens een individuele behandeling werkt de orthopedagoog samen met

het kind aan concrete vooraf opgestelde hulpvragen. Deze worden samen

met de ouders/verzorgers opgesteld. Bijvoorbeeld:

“ ik wil een proefwerk kunnen maken zonder een black-out te krijgen”. Of;

“ik wil weer naar zwemles durven”,etc.

 

Wanneer is een individuele behandeling geindiceerd?

Als er sprake is van sociale/ emotionele of psychosomatische klachten.

Bijvoorbeeld:

-          teruggetrokken/ angstig gedrag

-          faalangst, klapt bijvoorbeeld dicht als het een toets moet maken

-          veel last van buikpijn, hartkloppingen, etc.

-          agressiviteit, driftbuien, slaan, schoppen

-          weet niet goed hoe hij zich moet/ kan gedragen

-          langdurig tobben en piekeren

-          problematiek na aanleiding van scheiding


Werkwijze individuele behandeling:

Tijdens het aanmeldingsgesprek worden de problemen die het kind en zijn ouder(s) opvoeder(s) en leerkrachten

ervaren in kaart gebracht. Dit gebeurt aan de hand van vragenlijsten en diagnostiek. In de meeste gevallen zal ook

contact opgenomen worden met school om informatie in te winnen over het functioneren van het kind in de klas.

Hierdoor kan een totaalbeeld gevormd worden van de problematiek maar ook de sterke kanten en interesses van het

kind. Vervolgens wordt er een individueel hulpplan opgesteld. De orthopedagoog werkt voornamelijk op grond van cognitieve gedragstherapie. De kinderen werken intensief aan hun hulpvraag door onder andere huiswerkopdrachten

te maken. Er wordt naar gestreefd de behandelingen in acht tot tien bijeenkomsten af te ronden. Tijdens de individuele behandeling van kinderen worden ouders nauw bij de bijeenkomsten betrokken zodat ouders kinderen thuis ook

adequaat kunnen opvangen.