SOVA TRAINING

SOCIALE VAARDIGHEIDSTRAINING

 

Wat is een SOVA training?

Tijdens een sociale vaardigheidstraining in een groep- of individueel wordt kinderen in stapjes geleerd hoe ze het best in (lastige) situaties op leeftijdgenoten of volwassenen kunnen reageren en hoe ze het initiatief kunnen nemen om zelf adequaaat contact te maken. In een groepsgewijze SOVA training krijgen kinderen de gelegenheid te oefenen met leeftijdgenoten in het bijzijn van een gekwalificeerde volwassene. Sommige kinderen hebben (eerst) een steuntje in de rug nodig voordat ze zichzelf in een SOVA groep met kinderen open kunnen stellen. Voor deze kinderen is een  individuele SOVA training vaak (eerst) op zijn plaats.

 

Wanneer kom je hiervoor in aanmerking?

Als het kind (communicatieve) problemen heeft in de omgang met leeftijdgenoten/ volwassenen

bijvoorbeeld:

-          het kind is angstig in het bijzijn van andere kinderen

-          het kind vermijdt situaties met leeftijdgenoten bijvoorbeeld schoolreisjes, groepsactiviteiten

-          het kind heeft weinig vertrouwen in leuk speelcontact

-          het kind geeft vaak anderen de schuld

-          Het kind doet wat andere kinderen vragen en durft geen nee te zeggen

-          Het kind maakt ruzie en vecht regelmatig.

 

Werkwijze groepsgewijze SOVA training:

Voor de start van de SOVA training vindt een uitgebreide intake plaats om de problemen die kinderen, ouders en leerkrachten ervaren zo goed mogelijk in kaart te brengen.

Vervolgens wordt bekeken of het kind gebaad is bij het volgen van een SOVA Training. De kinderen die deelnemen aan de SOVA training komen wekelijks een uur bij elkaar in een groep van 4 tot 6 kinderen. In het totaal zijn er dertien tot vijtien bijeenkomsten. Per bijeenkomst komt er een thema aan bod bijvoorbeeld: “ïets weigeren/ nee zeggen”. Het thema wordt aan de groep uitgelegd door middel van modeling. Dit houdt in dat de juiste manier van het toepassen van een vaardigheid (bijv: “nee zeggen”) aan de groep wordt getoond. Dit gebeurt aan de hand van een videofragment of “life” in de groep. Door middel van oefeningen, zoals rollenspellen, gaan de kinderen zelf aan de slag met een thema in de groep. Per bijeenkomst krijgen de kinderen een huiswerkopdracht (klus) mee naar huis voor de volgende week. Zo blijft het kind gedurende een week met het geleerde thema oefenen.

 TEXELSE

ORTHOPEDAGOGISCHE

PRAKTIJK